Fotoget blogspot homepage

Danh sách các công ty chứng khoán

Danh sách các công ty môi giới chứng khoán:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU AAS
Vốn điều lệ: 35.000.000.000
Website: www.aas.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH ABS
Vốn điều lệ: 397.000.000.000
Website: www.abs.vn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB ACBS
Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000
Website: www.acbs.com.vn

CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRISECO
Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000
Website: www.agriseco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG APEC
Vốn điều lệ: 390.000.000.000
Website: www.apec.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA APSC
Vốn điều lệ: 58.619.400.000
Website: www.apsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT APSI
Vốn điều lệ: 135.289.000.000
Website: www.chungkhoananphat.vn

CTCP Chứng khoán Artex ART
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.artexsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á ASC
Vốn điều lệ: 56.000.000.000
Website: www.asias.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN THÀNH ATSC
Vốn điều lệ: 41.000.000.000
Website: www.atsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh BMSC
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.bmsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BSC
Vốn điều lệ: 865.000.000.000
Website: www.bsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA BSI
Vốn điều lệ: 400.000.000.000
Website: www.bsi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT BVSC
Vốn điều lệ: 722.339.370.000
Website: www.bvsc.com.vn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á DAS
Vốn điều lệ: 500.000.000.000
Website: www.das.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG DNSC
Vốn điều lệ: 60.000.000.000
Website: www.dnsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM DNSE
Vốn điều lệ: 75.000.000.000
Website: www.dnse.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT DVSC
Vốn điều lệ: 250.000.000.000
Website: www.dvsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL ECC
Vốn điều lệ: 150.000.000.000
Website: www.eurocapital.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT FPTS
Vốn điều lệ: 733.323.900.000
Website: www.fpts.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT FSC
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.fsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam GBVS
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.gbvs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG GLS
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.gls.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG HASECO
Vốn điều lệ: 401.306.200.000
Website: www.hpsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH HBS
Vốn điều lệ: 329.999.800.000
Website: www.hbse.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG HBSC
Vốn điều lệ: 50.000.000.000
Website: www.hobase.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TẦM NHÌN HRS
Vốn điều lệ: 75.538.460.000
Website: www.horizonsecurities.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH HSC
Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000
Website: www.hsc.com.vn

CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam HVS
Vốn điều lệ: 50.200.000.000
Website: www.hungvuongsc.com

CTCP Chứng khoán IB IBSC
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.xuanthanhsc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA IRS
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.irs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ISC
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.isc.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam IVS
Vốn điều lệ: 161.000.000.000
Website: www.ivs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN JSI
Vốn điều lệ: 41.000.000.000
Website: www.japan-sec.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM KIS
Vốn điều lệ: 263.646.000.000
Website: www.kisvn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG. KLS
Vốn điều lệ: 2.025.000.000.000
Website: www.kls.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM KVS
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.kvs.com.vn

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng MBKE
Vốn điều lệ: 615.000.000.000
Website: www.maybank-kimeng.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB MBS
Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000
Website: www.mbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHBS
Vốn điều lệ: 140.000.000.000
Website: www.mhbs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) MIRAE ASSET
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.miraeasset.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank MSBS
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.msbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG MSC
Vốn điều lệ: 100.000.000.000
Website: www.mekongsecurities.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT MSG
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.msgs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAM AN NASC
Vốn điều lệ: 140.000.000.000
Website: www.namansecurities.com.

CTCP Chứng khoán Quốc Gia NSI
Vốn điều lệ: 170.000.000.000
Website: www.nsi.vn

CTCP Chứng khoán NAVIBANK NVS
Vốn điều lệ: 161.000.000.000
Website: www.nvs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG OCS
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.ocs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ORS
Vốn điều lệ: 240.000.000.000
Website: www.ors.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG OSC
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.ckosc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG PCS
Vốn điều lệ: 35.000.000.000
Website: www.pxs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA PGSC
Vốn điều lệ: 155.000.000.000
Website: www.phugiasc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG PHS
Vốn điều lệ: 347.450.000.000
Website: www.phs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM PNS
Vốn điều lệ: 340.000.000.000
Website: www.chungkhoanphuongnam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PSI
Vốn điều lệ: 598.413.000.000
Website: www.psi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA ROSE
Vốn điều lệ: 35.000.000.000
Website: www.rose.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK - SBS
Vốn điều lệ: 1.266.600.000.000
Website: www.sbsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA SBBS
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.sbbsjsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS
Vốn điều lệ: 150.000.000.000
Website: www.shbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI SHS
Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000
Website: www.shs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC SJCS
Vốn điều lệ: 53.000.000.000
Website: www.sjcs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN SSI
Vốn điều lệ: 3.537.949.420.000
Website: www.ssi.com.vn

CTCP Chứng khoán STSC STSC
Vốn điều lệ: 318.710.000.000
Website: www.stsc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á SeASecurities
Vốn điều lệ: 335.000.000.000
Website: www.seasc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN TAS
Vốn điều lệ: 139.000.000.000
Website: www.tas.com.vn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG TCBS
Vốn điều lệ: 300.000.000.000
Website: www.tcbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG TCSC
Vốn điều lệ: 360.000.000.000
Website: www.tcsc.vn

CTCP Chứng khoán Tonkin TONKIN
Vốn điều lệ: 150.000.000.000
Website: www.tonkinsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT TVSC
Vốn điều lệ: 430.000.000.000
Website: www.tvs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT TVSC*
Vốn điều lệ: 96.000.000.000
Website: www.tvsc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT TVSI
Vốn điều lệ: 350.000.000.000
Website: www.tvsi.com.vn

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. VCBS
Vốn điều lệ: 700.000.000.000
Website: www.vcbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT VCSC
Vốn điều lệ: 398.400.000.000
Website: www.vcsc.com.vn

CTCP Chứng khoán Rồng Việt VDSC
Vốn điều lệ: 349.799.870.000
Website: www.vdsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỄN ĐÔNG VDSE
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.vdse.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT VFS
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.vfs.com.vn

CTCP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam VICS
Vốn điều lệ: 341.333.000.000
Website: www.vics.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU VINAGLOBAL
Vốn điều lệ: 35.000.000.000
Website: www.vinaglobal.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM VISecurities
Vốn điều lệ: 200.000.000.000
Website: www.vise.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT VNDS
Vốn điều lệ: 999.990.000.000
Website: www.vndirect.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA VNSC
Vốn điều lệ: 185.000.000.000
Website: www.vinasecurities.com

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBS
Vốn điều lệ: 800.000.000.000
Website: www.vpbs.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC VQSC
Vốn điều lệ: 45.000.000.000
Website: www.vqs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT VSC
Vốn điều lệ: 37.500.000.000
Website: www.viseco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VSEC
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.vnsec.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM VSM
Vốn điều lệ: 200.000.000.000
Website: www.vsm.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH VTS
Vốn điều lệ: 35.000.000.000
Website: www.vts.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VTSS
Vốn điều lệ: 138.000.000.000
Website: www.viettin.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Vietinbanksc.
Vốn điều lệ: 789.934.000.000
Website: www.vietinbanksc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV WOORI CBV
Vốn điều lệ: 135.000.000.000
Website: www.wooricbv.com

CTCP Chứng khoán Phố WALL WSS
Vốn điều lệ: 503.000.000.000
Website: www.wss.com.vn


Trên là danh sách các công ty chứng khoán, để tìm địa chỉ của công ty hay chi nhánh của công ty bạn vào website công ty để tìm kiếm.