Fotoget blogspot homepage

Page RPM là gì?

Page RPM là một trong những thông số dành cho những nhà xuất bản web trực tuyến. Những ai kiếm tiền trên mạng từ việc cung cấp nội dung cho người đọc trên internet sẽ quan tâm nhiều đến thông số này. Ví dụ một trang web chuyên cung cấp tin tức miễn phí cho người đọc, trên trang họ có đặt quảng cáo thì quảng cáo là nguồn thu nhập của họ và họ sẽ quan tâm đến thông số Page RPM.

Page RPM là viết tắt của cụm từ xuất phát từ tiếng Anh: Page Revenue Per thousand iMpressions (RPM)
Tạm dịch là: Thu nhập cho 1000 trang quảng cáo

Page RPM cho biết mức trung bình cho 1000 trang được xem nhà xuất bản web kiếm được bao nhiêu tiền, nếu con số này càng cao thì cho thấy trang web này có nhiều uy tín hoặc phục vụ cho tầng lớp nhiều tiền nên nhiều quảng cáo đắt tiền được đặt trên trang này. Ngược lại, nếu chỉ số này càng thấp thì cho thấy trang web này không phổ biến hoặc phục vụ cho tầng lớp phổ thông ít tiền hơn.

Công thức tính như sau:
Page RPM = (Số tiền kiếm được / Số trang được xem) * 1000


Ví dụ, nếu bạn kiếm được khoảng 0.15 đô la Mỹ từ 25 trang được xem thì Page RPM = 6.0 đô la Mỹ
Cách tính RPM như sau: (0.15/25)*1000 = 6

Nếu Page RPM = 4 có nghĩa là cứ 1000 trang được xem bạn kiếm được 4 đô la, 2000 trang được xem bạn kiếm được 8 đô la, 1,000,000 trang được xem bạn kiếm được 4000 đô la Mỹ.Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các thông số quan trọng khác như Page Views, Clicks, Page CTR, CPC, Estimated earnings.