Fotoget blogspot homepage

Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản cao là sao?

Thanh khoản là gì? Thanh khoản là một khái niệm để chỉ độ dễ dàng mua/bán tài sản hoặc hàng hóa. Nếu một lượng hàng hóa lớn muốn bán có thể bán ngay thì ta nói hàng hóa này có tính thanh khoản cao.

Ví dụ: vàng có tính thanh khoản cao, vì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bán ra một lượng lớn vàng có giá trị cao ở mức giá hiện tại của thị trường. Bất động sản có tính thanh khoản thấp vì đôi khi bạn phải đợi người mua bạn mới bán được tài sản đó dù bạn đang rao bán ở giá thị trường. Do vàng dễ mua và bán nhanh chóng nên gọi là thanh khoản cao. Còn bất động sản được định giá rõ ràng, nhưng để được bán với giá đã định hay thấp hơn chút xíu cũng không thể bán được ngay. Nên ta gọi bất động sản có tính thanh khoản kém. Tính thanh khoản có thể xem như là đặc tính chỉ rõ một loại hàng hóa nào đó có được nhiều người chọn lựa mua bán hay không.

Tính thanh khoản ở thị trường chứng khoán như thế nào? Ở thị trường chứng khoán, mỗi mã cổ phiếu có tính thanh khoản khác nhau. Nếu bạn có thể bán một mã cổ phiếu và thu về một lượng tiền lớn dễ dàng trong vòng 1 phiên giao dịch ta gọi cổ phiếu đó có tính thanh khoản cao. Nếu bạn phải bán ra lượng cổ phiếu lớn của một mã nào đó mà phải mất nhiều ngày mới bán hết, ta gọi cổ phiếu đó có tính thanh khoản thấp.

Thanh khoản ở thị trường chứng khoán có quan trọng không? Vấn đề thanh khoản rất quan trọng ở thị trường chứng khoán. Khi lựa cổ phiếu, chúng ta nên lựa những cổ phiếu có thanh khoản cao để khi mua vào một lượng tương đối lớn dễ dàng và nhanh mà không làm thay đổi giá. Vả lại chúng ta cũng nên lựa cổ phiếu có thanh khoản tăng hơn so với trước vì thông thường thanh khoản tăng chứng tỏ giá cổ phiếu đang tăng hoặc sắp tăng. Còn thanh khoản giảm thì giá cổ phiếu đang trong chu kỳ giảm hoặc sắp giảm. Nên nhìn thanh khoản chúng ta cũng có thể dự đoán được phần nào giá cổ phiếu sắp tới.


Trên hình cho các bạn thấy, mỗi khi thị trường tăng, thanh khoản tăng theo. Mỗi khi thị trường giảm, thanh khoản lại giảm. Nên thanh khoản hóa ra là vấn đề quan trọng để nhìn nhận thị trường, và chúng ta có nên đầu tư vào không. Và những khi khủng hoảng thanh khoản lại cực kỳ thấp.

Vì sao khi lựa cổ phiếu nên tránh cổ phiếu có thanh khoản thấp? Khi mua cổ phiếu có thanh khoản thấp thì mỗi khi chúng ta bán ra rất khó khăn vì lượng người mua hầu như không có. Đôi khi ta thấy giá cổ phiếu tăng, nhưng thanh khoản kém thì chúng ta cũng không thể nào chốt lời được. Vậy thì có lời cũng như không và tiền thì không thu hồi về được. Nhưng khi cổ phiếu giảm thì càng thê thảm hơn, vì thanh khoản khi giảm còn kém hơn nữa và hầu như bán ra không được và giá trị tài sản của mình cứ ngày một vơi đi.