Fotoget blogspot homepage

Phân tích FLC


Đầu tiên chúng ta đi vào phân tích sóng cho cổ phiếu FLC.
Chúng ta dùng MA200 để đếm sóng. Cắt lên MA200 là sóng 1 dài hạn.
Ở sóng 1 dài hạn nếu dùng MA50 chúng ta có thể chia ra làm 5 con sóng trung hạn. Tuy nhiên trên hình không có đếm 5 sóng trung hạn của sóng 1. Bạn hãy tự đếm nhé!

Cuối sóng 1 là bắt đầu sóng điều chỉnh dài hạn 2 hay còn gọi là sóng 2 dài hạn. Sóng 2 dài hạn phải cắt xuống MA200 nên đã được vẽ dự đoán như trên hình. Vì sóng 2 dài hạn là sóng điều chỉnh nên chúng ta chia thành 3 sóng a, sóng b, sóng c trung hạn. Cắt xuống MA50 là sóng a trung hạn, cắt lên MA50 là sóng b trung hạn, FLC đang ở sóng b trung hạn, chúng ta dự đoán sóng c trung hạn giảm như trên hình.


Như phân tích ở trên chúng ta biết rằng FLC đang ở sóng 2 giảm dài hạn và sóng điều chỉnh b trung hạn.
Chúng ta có thể vẽ các đường kháng cự, dự đoán giá sẽ tăng chạm đường kháng cự màu đỏ và đường Fib50% sẽ đạt đỉnh. Nếu lực tăng còn mạnh thì sẽ tăng thêm đạt đỉnh khi chạm đường kháng cự màu xanh và đường kháng cự Fib61.8% và đạt đỉnh.
Trên hình là chúng ta dùng Fibonacci Retracement để đo sóng điều chỉnh b. Theo lý thuyết chúng ta đã học Fibonacci Retracement được dùng để đo sóng điều chỉnh như: sóng 2, sóng 4 và sóng b.
Như phân tích, chúng ta thấy FLC đường tăng còn không nhiều, vì phía trước có nhiều kháng cự. Tranh thủ chốt lời ở các vùng kháng cự và cơ cấu sang mã nào đường tăng rộng mở mà đường giảm eo hẹp.

Nói thêm cho những ai có thắc mắc về sóng 2 dài hạn.
Sóng 2 dài hạn là sóng điều chỉnh của sóng 1, nên nếu dùng Fibonacci cho khoảng tăng từ 4300 lên 16000 thì ta có Fib61.8% = 8700. Tức là sóng 2 dài hạn không được giảm sâu hơn 8700 đồng. Tuy nhiên ở sóng a trung hạn đã giảm sâu hơn 8700 đồng. Vì thời gian giảm sâu hơn 8700 đồng chỉ có vài phiên chúng ta có thể mềm dẻo bỏ qua sự sơ sót này của thị trường, xem như là FLC giảm quá đà nhưng đã kịp quay trở lại trên vùng 8700.
Trên hình còn vẽ sóng c trung hạn giảm sâu hơn sóng a, sóng a đã không hợp lệ vì Fib61.8%, nên sóng c lại càng không hợp lệ. Nên có thể trên thực tế sóng c có thể giảm về thấp hơn sóng a, nhưng đảm bảo phải cắt MA200.