Fotoget blogspot homepage

Dự đoán VNIndex dài hạn Tháng 5/2014

(nhấp vào hình để xem hình rõ hơn)

Chúng ta phân tích từ dài hạn mời bạn nhìn hình trên:
Thị trường giảm từ năm 2007 cho đến tháng 3-2009 chạm đáy
Sóng 1: 234 đến 633
Sóng 2: 633 về 332
Sóng 3: dự đoán 332 tăng đến 730

Dự đoán tháng 11-2014, VNIndex sẽ đạt 730 điểm và chính thức kết thúc sóng 3 dài hạn. Sau đó sẽ là một đợt giảm sóng 4 dài hạn rất mạnh từ 730 có thể về vùng 5xx.

Chúng ta dự đoán được sóng 3 dài hạn tăng đến 730 nhờ công cụ Fibonacci Expansion căn cứ vào sóng 1 và sóng 2. Dựa vào sóng 1 và sóng 2 ta có thể đoán được đỉnh sóng 3 nhờ Fibonacci Expansion .

Fibonacci Expansion cho biết Fib 100% là 730 và Fib 150% là 930. Dựa vào vùng kháng cự như trên hình thì mốc 730 sẽ hợp lí hơn 930. Tuy nhiên, nếu lạc quan thị trường có thể tăng lên đạt 930 điểm.

Vậy về dài hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy VNIndex tăng lên 730 và chạm 2 kháng cự như trên hình.

Chúng ta phân tích ngắn hạn:
Về ngắn hạn VNIndex sẽ giảm về 555 hoặc 530 sẽ tạo đáy. Đường SMA(200) hiện tại ở mức 52x cũng sẽ hỗ trợ không cho VNIndex giảm sâu hơn mức 52x. Nên nhiều khả năng chúng ta sẽ có đáy sóng 4 trung hạn ở ngay 555 hoặc 530.

Khuyến nghị: mua dần từ 560 để bắt đáy.