Fotoget blogspot homepage

Q6: Khối ngoại bán ròng và khối ngoại mua ròng là gì?

Các câu hỏi về đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Câu hỏi 5: Chứng khoán là gì? Làm thế nào để chơi chứng khoán?
Câu hỏi 7: Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản cao là sao?

Nhiều người đặt câu hỏi "Khối ngoại bán ròng và khối ngoại mua ròng là sao?"
Mình xin giải thích như sau:

Câu hỏi này thiêng về lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Khi bạn nghe rằng khối ngoại bán ròng có nghĩa là khối ngoại bán nhiều hơn mua, còn khi khối ngoại mua ròng có nghĩa là khối ngoại mua nhiều hơn bán.

Khối ngoại là ai? Khối ngoại là các tổ chức nước ngoài, các cá nhân nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán/cổ phiếu tại Việt Nam.


Khối ngoại mua ròng về khối lượng = số lượng cổ phiếu/trái phiếu được khối ngoại mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu/trái phiếu được khối ngoại bán
Khối ngoại bán ròng về khối lượng = số lượng cổ phiếu/trái phiếu được khối ngoại mua ít hơn số lượng được bán

Khối ngoại mua ròng về giá trị = số tiền bỏ ra mua cổ phiếu và trái phiếu của khối ngoại nhiều hơn số tiền bán được.
Khối ngoại bán ròng về giá trị = số tiền bỏ ra mua cổ phiếu và trái phiếu của khối ngoại ít hơn số tiền bán được thu về.

Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, người Việt Nam rất sợ khối ngoại bán ròng, vì khi họ bán ròng thì dòng tiền bị khối ngoại rút ra bớt khỏi thị trường, sẽ dễ làm cổ phiếu trên thị trường hay các chỉ số VNIndex bị sụt giảm, dẫn đến người sở hữu cổ phiếu sẽ bị thua lỗ. Việc khối ngoại mua ròng hay bán ròng là một dấu hiệu rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Để biết được khối ngoại mua ròng hay bán ròng thì trên các trang web thiên về chứng khoán luôn có đề cập. Hoặc bạn có thể truy cập vào trang web của:

sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Statistic/DTNN_QMGD.aspxsở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
http://www.hnx.vn/web/guest/123