Fotoget blogspot homepage

Q16: Chim lợn trong thị trường chứng khoán là gì?

Chim lợn là một thuật ngữ trong văn nói thường xuất hiện ở các diễn đàn mua bán chứng khoán. Đôi khi chim lợn được nói vui ngọng nghịu thành chim nhợn. Vậy chim lợn là sao?

Chim lợn dùng để chỉ người mong muốn cổ phiếu nào đó giảm giá hoặc mong muốn cả thị trường giảm giá hoặc mong muốn VNIndex và HNX-Index mất điểm.

Mục đích của "chim lợn" là để mua được cổ giá rẻ hơn sau khi họ đã bán được giá cao. Sau khi bán được giá cao, họ mong muốn cổ phiếu rớt giá để được mua rẻ hơn.

Hành động của chim lợn là gì? Chim lợn sẽ thường vào các diễn đàn, vào các topic đã được mở, hoặc mở các topic thảo luận để chê cổ phiếu có nhiều tin xấu, có những chỉ số xấu, có cơ bản xấu và nói với mọi người cổ phiếu đó sẽ bị giảm giá. Chim lợn sẽ dùng mọi cách để mọi người bán cổ phiếu ra để tăng lực cung cổ phiếu ra thị trường làm cổ phiếu bị bán nhiều sẽ bị giảm giá, khi giảm giá thì chim lợn có thể có cơ hội mua được giá rẻ.

Chim lợn thường bị mọi người ghét vì sao? Những người khác thì lại mong muốn cổ phiếu lên giá để có lợi nhuận thì chim lợn ngược lại mong muốn cổ phiếu rớt giá để được lợi mua giá rẻ. Chính vì thế nhiều người đang giữ cổ phiếu mong giá lên thường không thích chim lợn.

Chim lợn xoắn lên là sao? Câu nói này dùng để chỉ trích những ai muốn cổ phiếu giảm giá. Họ chỉ trích chim lợn bị xoắn lên, có nghĩa là bị điên tiết lên vì mục đích không đạt được. Chim lợn vốn đã bán cổ phiếu ra giờ muốn mua lại rẻ hơn, nhưng nếu giá không rẻ hơn thì họ sẽ không đạt được mục đích và có thể không mua được giá rẻ mà có thể mua lại đắt hơn cả giá bán ra. Chính vì vậy chim lợn bị chê cười là đang xoắn lên. Có nghĩa là đang luýnh quýnh không biết có nên mua vào lại hay không kẻo giá lên cao quá sẽ bị mua đắt hơn mất.