Fotoget blogspot homepage

Phân tích VNIndex dựa vào thị trường vàng bạc thế giới

Dựa vào thị trường vàng và bạc thế giới chúng ta cũng có thể phần nào nhìn thấy được thị trường chứng khoán. Bản chất thị trường vàng bạc và thị trường chứng khoán luôn đi ngược chiều với nhau. Nếu thị trường vàng vào xu hướng tăng dài hạn thì thị trường chứng khoán vào xu hướng giảm dài hạn. Ngược lại, nếu vàng giảm thì chứng khoán lại là kênh đầu tư hấp dẫn đem lại lợi nhuận lớn.

Bài phân tích này tôi sẽ phân tích thị trường vàng bạc ở các nước lớn để nhìn xem thị trường chứng khoán các nước thế nào. Theo tôi thấy thị trường vàng bạc sẽ còn có khả năng giảm tiếp và thị trường chứng khoán các nước và thị trường chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục hái ra tiền cho những nhà đầu tư.

Dựa vào MA200, mời các bạn xem các đồ thị dài hạn. Trên các đồ thị mình nhận thấy đều thiếu sóng giảm c dựa vào MA200 và cách đếm sóng. Chính vì thế tất cả các đồ thị vàng bạc đều thiếu sóng c và sẽ giảm cho tương ứng. Vì các đồ thị bên dưới còn thiếu sóng giảm c nên sẽ tiếp tục giảm. Điều đó có nghĩa là vàng và bạc còn tiếp tục đi xuống thêm nữa cho đến năm 2017 trong khi đó, chứng khoán sẽ tiếp tục lên tiếp cho đến 2017 và có lẽ sẽ đạt được 930 điểm.

Mời các bạn lần lượt theo dõi các đồ thị dự đoán:
1. Đồ thị bạc/usd (Đô la Mỹ)2. Đồ thị vàng/usd (Đô la Mỹ)3. Đồ thị vàng/Yên Nhật


4. Đồ thị vàng/Đô Úc


5. Đồ thị vàng/Đồng Euro


Mình cũng đã xem qua đồ thị vàng/đồng France và vàng/Pound Anh cũng tương tự như thế và cũng đều thiếu sóng c. Do vậy vàng và bạc sẽ còn giảm thêm con sóng c dài hạn nữa để đủ theo lý thuyết sóng Elliot, và mình đoán đến năm 2016 mới mong giảm chạm đáy và hình thành xong đáy thì cũng đến năm 2017 mới chính thức vàng bật dậy. Tương tự thế VNIndex sẽ tăng đến năm 2017 và có thể sẽ đạt 930 điểm.

Và vì thế thị trường chứng khoán sẽ còn tăng dài hạn theo nhận định của mình ở các bài viết:
1. Phân tích VNIndex dài hạn tháng 5/2014
2. Phân tích VNIndex trung hạn tháng 5/2014

Nếu bạn đã đọc được các bài phân tích thị trường chứng khoán trên Fotoget.blogspot.com các bạn hãy tận dụng để đầu tư được hiệu quả.