Fotoget blogspot homepage

Phân tích VNIndex trung hạn tháng 5/2014

Hôm trước đã phân tích VNIndex dài hạn đã đưa ra khoảng tăng lên 730 vào cuối năm 2014. Bài phân tích này sẽ phân tích trung hạn xem như thế nào.

(Nhấp vào hình để xem rõ hơn)

Phân tích dài hạn lần trước chúng ta biết được sóng 3 dài hạn sẽ tăng lên 730. Trong phân tích trung hạn lần này chúng ta lại tiếp tục nhìn sâu vào sóng 3 dài hạn để mà phân tích. Sóng 3 dài hạn sẽ chia làm 5 sóng trung hạn theo hình trên. 5 sóng trung hạn lần lượt sẽ là: sóng 1 tăng, sóng 2 giảm, sóng 3 tăng, sóng 4 giảm và sóng 5 tăng.

Theo hình trên, chúng ta đang giảm sóng 4 trung hạn. Dự đoán đáy sóng 4 trung hạn sẽ nằm trong vùng 530-556 như trên hình vẽ. Đây là vùng được khuyến nghị mua để đón sóng 5 trung hạn tăng giá.

Tình huống 1: Vùng hỗ trợ 556 là vùng hỗ trợ 1 theo hình tương ứng Fib 38.2% theo công cụ phân tích Fibonacci Retracement. Nên đây nhiều khả năng vẫn có thể là đáy trong tình huống lạc quan. Sau đó sẽ đi lên 730 điểm.

Tình huống 2: Nếu trong tình huống bi quan hơn, 556 chưa là đáy thì 556 sẽ có một lực hồi mạnh cắt lên MA14. Sau khi cắt lên MA14 thì bắt đầu giảm lại và giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ 2 535. Lưu ý khi cắt lên MA14 thì các bác cũng chưa thể lạc quan hoàn toàn, vì nếu đủ sóng thì VNIndex cần hồi lại và cắt lên MA14. Rồi lại giảm về cắt xuống MA14 lại lần nữa. Nếu 556 chưa phải là đáy như ở tình huống 1 thì ở tình huống 2 này VNIndex sẽ giảm thêm 20 điểm nữa về 535 sẽ xác định đáy. 535 nằm ở vùng hỗ trợ 2 và Fib 50% của Fibonacci Retracement và cũng tương ứng với hỗ trợ MA200 như trên hình.

556 và 535 đều là những vùng hỗ trợ rất mạnh và đều có khả năng phát tín hiệu đáy của sóng 4 trung hạn, mọi người lưu ý ngừng bán ra chốt lỗ và chuẩn bị mua vào chờ sóng tăng 5 trung hạn lên 730 điểm. Để biết vì sao sóng 5 trung hạn tăng lên 730 điểm và sóng 3 dài hạn tương ứng 730 điểm thì mời các bạn nghiên cứu bài viết Phân Tích VNIndex dài hạn theo link dưới đây:
http://fotoget.blogspot.com/2014/04/du-oan-vnindex-2342014.html