Fotoget blogspot homepage

Học phân tích cổ phiếu và phân tích thị trường online

Phân tích cổ phiếu hay còn gọi là phân tích cổ phiếu được chia làm 2 dạng phân tích: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:
Phân tích kỹ thuật là gì?
Lý thuyết Dow là gì?
Lý thuyết sóng Elliot là gì?
Đồ thị nến là gì?
RSI là gì?
MACD là gì?
OBV là gì?
MFI là gì?
Fibonacci Retracement
Fibonacci Expansion
Các mô hình đảo chiều báo đỉnh
Các mô hình đảo chiều báo đáy
Các mô hình tiếp tục

PHÂN TÍCH CƠ BẢN:
Phân tích cơ bản là gì?
EPS là gì?
Khối ngoại bán ròng, khối ngoại mua ròng là sao?
ROE là gì?
ROA là gì?
Vòng quay hàng tồn kho là gì?
Các hệ số thanh toán
Các khoản trích lập dự phòng là sao?

CÁC BÀI PHÂN TÍCH MẪU:
1. Phân tích VNIndex dài hạn
2. Phân tích VNIndex trung hạn