Fotoget blogspot homepage

Mua ròng là gì? Bán ròng là gì?

Mua ròng và bán ròng là những thuật ngữ thường được nghe thấy ở thị trường chứng khoán. Thông thường từ mua ròng và bán ròng họ sẽ áp cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức nào đó hoặc khối tự doanh khi họ mua cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Để tìm hiểu kỹ mua ròng là gì mời các bạn tham khảo link dưới đây:
http://fotoget.blogspot.com/2014/04/khoi-ngoai-ban-rong-va-khoi-ngoai-mua.html

Các bạn có thể hiểu cơ bản về mua ròng là gì như sau:
Khi tổng lượng mua - lượng bán > 0 người ta gọi là mua ròng về khối lượng.
Khi tổng số tiền mua - tổng số tiền bán > 0 (có người gọi là tổng giá trị mua - tổng giá trị bán >0) thì gọi là mua ròng về giá trị.

Ví dụ:
Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng lẫn giá trị: các nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán với tổng lượng mua nhiều hơn tổng lượng bán và tổng giá trị mua nhiều hơn giá trị bán.

Khối tự doanh mua ròng 200 tỷ ngày 8 tháng 5: Ngày 8/5 giá trị khối tự doanh mua vào nhiều hơn giá trị bán ra là 200 tỷ đồng.

Tổ chức ETF VNM mua vào 600 tỷ bán ra 400 tỷ. Khi đó 600-400=200. Chúng ta nói ETF VNM mua ròng 400 tỷ đồng.

Khối tự doanh mua vào 6 triệu cổ phiếu bán ra 3 triệu cổ phiếu. Chúng ta nói khối lượng mua ròng của khối tự doanh là 3 triệu cổ phiếu.Cũng tương tự như thế bán ròng tức là bán nhiều hơn mua, ngược lại với mua ròng thì mua nhiều hơn bán.

Ví dụ:
Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng mạnh. Điều này có nghĩa là lượng bán rất nhiều hơn so với lượng họ mua vào.

Tóm lại, bài viết này hy vọng giúp bạn hiểu rõ thế nào là mua ròng và thế nào là bán ròng.