Fotoget blogspot homepage

Sơ lược đề tài: Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis gọi tắt là FA hay PTCB)là một trường phái khác biệt với phân tích kỹ thuật (Technical analysis). Phân tích cơ bản cổ phiếu là sử dụng trường phái phân tích cơ bản để định giá trị một cổ phiếu để biết được giá trị thực của doanh nghiệp từ đó biết được thị giá của cổ phiếu doanh nghiệp đó hiện này là đắt hay rẻ, nên mua hay nên bán cổ phiếu đó. Phân tích cơ bản cổ phiếu là nhìn sâu vào doanh nghiệp ví dụ như: kế hoạch kinh doanh, khả năng dẫn dắt quản lý của các nhà quản trị của doanh nghiệp và báo cáo tài chính. Khi phân tích sâu vào 3 khía cạnh trên của doanh nghiệp thì người ta gọi là phân tích cơ bản cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

Để hiểu phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản là như thế nào? các bạn tham khảo chi tiết hơn link bên dưới đây:
http://fotoget.blogspot.com/2014/05/phan-tich-co-ban-la-gi.html

Phân tích cơ bản mang tính chất cụ thể để dành cho các nhà đầu tư có mong muốn đầu tư từ trung đến dài hạn vào một cổ phiếu. Phân tích cơ bản mất nhiều thời gian hơn mới phân tích xong một cổ phiếu của một doanh nghiệp.

Nếu xem xét báo cáo tài chính thì chúng ta có các thông số cơ bản sau để xem xét như EPS, BV, P/E, P/B, ROE, ROA và nhiều chỉ số khác nữa... Fotoget.blogspot.com đang tham vọng dẫn dắt các bạn đi từ bài học này sang bài học khác để có cái nhìn đầy đủ về phân tích cổ phiếu.

Tuy nhiên, phân tích cơ bản cổ phiếu là bước sau, đầu tiên chúng ta nên phân tích cơ bản thị trường trước để nhận định thị trường. Sau đó tiếp tục phân tích cơ bản nhóm ngành từ đó mới lựa ra được cổ phiếu quan tâm để phân tích. Trang web trên cũng nói rõ về các bước cụ thể trong phân tích cơ bản. Mời các bạn tham khảo kĩ hơn.

Trái ngược với phân tích cơ bản thì phân tích kỹ thuật là nhìn vào đồ thị giá của cổ phiếu từ đó đi đến quyết định mua bán. So với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật ít mất thời gian hơn và rất nhanh chóng chúng ta đã hiểu được cổ phiếu đó trên phương diện kỹ thuật từ đó có quyết định mua bán.