Fotoget blogspot homepage

Q1: Thị trường chứng khoán là gì?

Các câu hỏi về đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Câu hỏi 2: Công ty chứng khoán là gì?
Câu hỏi 3: Nhà đầu tư nước ngoài là ai?

Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời và là nơi các doanh nghiệp có thể huy động vốn đầu tư.

Thị trường chứng khoán được quản lý bởi ủy ban chứng khoán nhà nước, có hai sàn giao dịch chứng khoán chính được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí mình. Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội được quản lý bở sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thường được các công ty lớn niêm yết vì sàn này có nhiều đòi hỏi khắc khe hơn với các tổ chức niêm yết. Chỉ số chung của sàn này là VNIndex, được đánh giá là hàn thử biểu của nền kinh tế Việt Nam. Chênh lệch giao dịch hằng ngày của các cổ phiếu trên sàn là 7% so với giá tham chiếu (giá tham chiếu thường là giá cuối ngày của phiên giao dịch của ngày hôm trước)

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội có quy mô nhỏ hơn sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, có ít công ty lớn niêm yết ở sàn này, đa phần là các công ty có vốn điều lệ thấp. Sàn này được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chênh lệch giao dịch hằng ngày của các cổ phiếu trên sàn là 10% so với giá tham chiếu (giá tham chiếu thường là giá cuối ngày của phiên giao dịch của ngày hôm trước)

Ngoài ra có sàn UPCOM là sàn không niêm yết chính thức, các doanh nghiệp giao dịch chứng khoán trên sàn này không có nhiều trách nhiệm như các doanh nghiệp ở 2 sàn trên. Sàn UPCOM được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chênh lệch 10% so với giá tham chiếu.

Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể là mua bán trên 3 sàn được nêu trên. Việc mua bán của bạn được các công ty chứng khoán đứng ra làm môi giới trung gian. Công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ cho việc đặt lệnh mua bán và việc theo dõi chứng khoán và tiền của bạn qua các giao diện online. Chứng khoán bạn sở hữu sẽ được trung tâm lưu ký quản lý quản lý và ghi nhận các thông tin về quyền sở hữu chứng khoán và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán.

Thị trường chứng khoán cũng là nơi mà các doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn vốn để mở rộng đâu tư và kinh doanh thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.