Fotoget blogspot homepage

Q2: Công ty chứng khoán là gì? Họ kinh doanh gì?

Các câu hỏi về đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Câu hỏi 1: Thị trường chứng khoán là gì?
Câu hỏi 3: Nhà đầu tư nước ngoài là ai?

Công ty chứng khoán là gì? Công ty chứng khoán là định chế tài chính thực hiện các nghiệp vụ tài chính trên thị trường chứng khoán. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, các dịch vụ tài chính liên quan đến thị trường chứng khoán.

Môi giới chứng khoán: trung gian giúp các khách hàng mua bán chứng khoán và hưởng phí giao dịch hay còn gọi là hoa hồng.
Tự doanh chứng khoán: tự mua bán chứng khoán cho chính mình.
Tư vấn: tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ các doanh nghiệp khác những nghiệp vụ tài chính liên quan đến thị trường chứng khoán như niêm yết, hủy niêm yết, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Bảo lãnh phát hành: bảo lãnh và giúp đỡ các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu được thành công.

Chức năng chính của công ty chứng khoán là môi giới chứng khoán hay còn gọi là cầu nối giữa nhà đầu tư với Trung tâm giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu hoặc trái phiếu trên thị trường chứng khoán thông qua công ty chứng khoán. Người tham gia mua bán chứng khoán đầu tiên mở tài khoản tại bất kỳ công ty chứng khoán nào rồi sau đó tham gia mua bán hoặc lưu ký chứng khoán của mình. Công ty chứng khoán sẽ thu phí trung gian cho các nghiệp vụ cung cấp đó. Trong nghiệp vụ này, các công ty chứng khoán hỗ trợ khách hàng giao dịch thuận lợi hơn trên thị trường chứng khoán bằng cách giúp đỡ các nhà đầu tư đặt lệnh mua bán online, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại công ty chứng khoán; cung cấp thông tin của doanh nghiệp niêm yết để nhà đầu tư nắm rõ về doanh nghiệp mình quan tâm; tư vấn nhà đầu tư mua bán chứng khoán; hỗ trợ cầm cố chứng khoán; hỗ trợ các dịch vụ mua bán ký quỹ để nhà đầu tư tận dụng đòn bẫy tài chính trong đầu tư của mình; hỗ trợ nhận định thị trường và nhận định cổ phiếu cho các nhà đầu tư tham khảo.

Ngoài ra, công ty chứng khoán còn có thể tự doanh chứng khoán tức là công ty chứng khoán có thể mua và bán cổ phiếu như một nhà đầu tư bằng vốn của công ty. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán cũng là một nghiệp vụ mang lại nhiều nguồn lợi cho công ty vì họ là những người hiểu rõ về bản chất thị trường hơn các nhà đầu tư thông thường khác. Với hoạt động tự doanh, công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư có thể có lợi nhuận hoặc thua lỗ. Các công ty chứng khoán lớn với đội ngũ nhân viên phân tích thị trường chuyên nghiệp đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty, những công ty có đội ngũ phân tích kém có thể bị tổn thất nặng nề trong hoạt động tự doanh của mình.

Nghiệp vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán cũng rất quan trọng để giúp các doanh nghiệp hiểu các thủ tục ở thị trường chứng khoán và tận dụng thị trường chứng khoán làm kênh thu hút vốn đầu tư mà không phải vay vốn ngân hàng.