Fotoget blogspot homepage

Phân tích VNIndex tuần 9-13/6/2014

Như đã nhận định ở xu hướng dài hạntrung hạn ở các bài trước, chúng ta điểm lại như sau:

Dài hạn: VNIndex đang ở sóng tăng 3
Trung hạn: VNIndex đang ở sóng tăng 5
Ngắn hạn: VnIndex đang ở sóng tăng 1

Theo phiên hôm qua 6/6/2014 thì VNIndex vẫn chưa báo hiệu chấm dứt sóng tăng 1 ngắn hạn. Cho nên dự kiến sẽ tăng đến 58x rồi đi ngang tích lũy theo sóng 2. Chính vì thế chúng tôi có lời khuyến nghị như sau:

Nhà đầu tư ngắn hạn: tránh mua đuổi cổ phiếu nào tăng mạnh phiên 9/6, tuy nhiên có thể xem xét mua vào để ăn ngắn hạn tăng lên vùng 58x điểm.
Nhà đầu tư trung hạn: khuyến nghị mua vào cổ phiếu bluechip cơ bản có các chỉ số p/e tốt (p/e càng nhỏ càng tốt) để đón đợt sóng tăng trung hạn đến cuối năm nay. Tránh xa các mã có p/e > 13.
Nhà đầu tư dài hạn: cẩn thận cuối năm nay có thể có đợt giảm giá mạnh, nên xem xét chuyển một số khoản đầu tư từ đầu tư dài hạn sang trung hạn.

Theo dự đoán từ đây đến cuối năm VNIndex có thể đạt được 730 điểm. Các nhà đầu tư hạn chế cắt lỗ, đợi cổ phiếu tăng lên lại vùng giá vốn.