Fotoget blogspot homepage

Ứng dụng Fibonacci Expansion đoán đỉnh chứng khoán

Fibonacci Expansion có tên gọi khác là Fibonacci Extention hoặc Fibonacci Projection

Fibonacci Expansion là công cụ dùng để đoán đỉnh rất tuyệt vời và đáng tin cậy trong đầu tư chứng khoán. Có thể bạn chưa biết gì về Fibonacci Expansion, mời bạn đọc bài viết: tìm hiểu về Fibonacci Expansion. Bài viết đó cho bạn hiểu về Fibonacci Expansion và cả cách tính. Việc học cách tính Fibonacci Expansion cũng khá quan trọng nếu bạn không có phần mềm phân tích chứng khoán. Khi đó, bạn phải tự thân tính toán các giá trị kháng cự của Fibonacci Expansion. Bạn nên đọc bài viết đó trước khi đọc bài viết này. Bài viết này thiên về ứng dụng thực tế với Fibonacci Expansion.

Đa số các phần mềm phân tích chứng khóa đều có hỗ trợ vẽ Fibonacci Expansion cho bạn, nếu không có thì bạn phải tự tính toán Fibonacci Expansion nên bài viết này không đề cập nữa mà chỉ đưa ra ví dụ cụ thể về Fibonacci Expansion.

Mời bạn tham khảo đồ thị FLC. FLC là mã cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FLC.

(Nhầp vào hình để xem rõ hơn)

Ta thấy FLC từ 4.3 tăng lên 12.3 rồi giảm về 7.7. Đây là 3 giá trị để tính Fibonacci Expansion của FLC. Ta bắt đầu tính các mốc kháng cự của Fibonacci Expansion. Như bài học ở link trên đã nói chúng ta có 3 mốc kháng cự mạnh là 61.8%, 100% và 161.8%. Theo kinh nghiệm của tôi ở thị trường chứng khoán Việt Nam, mốc Fibonacci Expansion 100% là mạnh nhất. Giờ chúng ta đi tính 3 mốc kháng cự (nếu còn mập mờ về cách tính đọc thêm bài viết đã giới thiệu bên trên).

Mốc 61.8%:
(12.3-4.3)*61.8% + 7.7 = 12.6

Mốc 100%:
(12.3-4.3)*100% + 7.7 = 15.7

Mốc 161.8%:
(12.3-4.3)*100% + 7.7 = 20.6

Vậy chúng ta vẽ ra 3 đường kháng cự 12.6, 15.7 và 20.6 trong đó 15.7 là đáng lưu ý vì nó mạnh nhất so với 2 kháng cự kia. Và trên đồ thị đã cho thấy FLC tăng đến vùng giá 15.7 thì gặp kháng cự mạnh và đã giảm rất mạnh như đã trông thấy.

Vậy khi giá tăng đến 15.7 gặp kháng cự mạnh Fibonacci Expansion 100% chúng ta nên bán cổ phiếu FLC ra.

Bài học mở rộng về mô hình 2 đỉnh M. Trên đồ thị ta nhìn thấy 2 đỉnh và khi giá giảm xuống khỏi vùng giá neckline 12.7 màu cam , chúng ta nên bán ra vì giá cổ phiếu FLC sẽ còn giảm nữa. Nếu bạn mở đồ thị FLC bạn sẽ thấy, FLC sẽ giảm về 7.3.

Kết luận: nếu chúng ta dùng Fibonacci Expansion chúng ta đã bán được FLC ở giá 15.7, nếu chúng ta dùng mô hình đảo chiều báo đỉnh chữ M thì chúng ta sẽ bán được FLC ở giá 12.7, tránh được thiệt hại khi giá giảm về 7.3.

Tìm hiểu thêm về bài viết áp dụng Fibonacci Expansion vào phân tích VNindex dài hạn