Fotoget blogspot homepage

Tìm hiểu các bước đầu tư chứng khoán

Bài viết này nói về các bước đầu tư chứng khoán một cách bài bản. Nếu bạn là người bắt đầu tò mò tìm hiểu về chứng khoán thì có lẽ bài viết này không dành cho bạn, bạn nên đọc bài viết tìm hiểu đầu tư chứng khoán. Nếu bạn muốn đầu tư thử hay gọi là chơi thử chứng khoán, thì bạn đọc làm thế nào để chơi chứng khoán. Nếu bạn là người chưa biết nhiều và muốn học nghiên cứu đầu tư chứng khoán một cách bài bản, mời bạn tham khảo bài viết dành cho người từng bước học nghiên cứu đầu tư chứng khoán. Bây giờ mời bạn tham khảo các bước đầu tư chứng khoán.


Ở đây, chúng tôi xem như bạn đã từng mua bán cổ phiếu rồi. Có thể bạn đã đầu tư lời hay lỗ gì đấy, nhưng có lẽ chưa hiệu quả. Ở đây fotoget.blogspot.com sẽ đưa ra bạn một hướng đầu tư hiệu quả hơn.

Các bước đầu tư chứng khoán hiệu quả:

Bước 1. Phân tích tổng quát nhất: ở đây bạn phân tích kinh tế toàn cầu, phân tích các nền kinh tế khắp thế giới đặc biệt là các nền kinh tế lớn, phân tích cả thị trường vàng bạc thế giới. Nếu các nền kinh tế đưa ra hướng tiêu cực và thị trường vàng có thể tăng giá thì bạn nên tránh xa thị trường chứng khoán. Nếu ngược lại bạn bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về chứng khoán ở bước 2.

Bước 2. Phân tích nền kinh tế quốc gia mà bạn đầu tư vào: nếu đầu tư vào Việt Nam thì phân tích nền kinh tế này. Có thể bạn sẽ phải xem xét các chỉ số như VNIndex và HNX-Index để phân tích, xem có nên đầu tư vào không. Khi đó có lẽ bạn cần biết về phân tích kỹ thuật đồ thị, lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott, đường MACD, chỉ số tương đối RSI, chỉ số Fibonacci Retracementchỉ số Fibonacci Expansion, các mô hình báo đỉnh, các mô hình báo đáy v.v... Sau đó xem ngành nào hiện nay đang hot ở Việt Nam. Và ngành nào đang được định giá thấp hơn thực tế. Bạn sẽ chú trọng đầu tư vào ngành này. Sau khi chọn được ngành, bạn sang bước 3.

Bước 3. Xem xét các công ty trong ngành nhất là các công ty lớn dẫn đầu ngành bạn chọn. So sánh các chỉ số p/e, p/b, ROE, ROA,... nói chung là soi kỹ báo cáo tài chính và các chiến lược kinh doanh sắp tới của từng công ty. Xem công ty đó có tổ chức lớn nào đầu tư vào không, họ mới mua vào hay đã mua lâu rồi. Sau đó bạn quyết định xem mình sẽ đầu tư vào những mã cổ phiếu nào của công ty nào. Và bạn cũng không quên phân tích kỹ thuật cổ phiếu công ty mà bạn đã chọn.

Bước 4. Định giá mục tiêu sẽ bán ra và định chiến lược đầu tư nếu cổ phiếu tăng giá hoặc giảm giá. Sau khi thực hiện đúng chiến lược và bán ra cổ phiếu. Bạn lại trở về bước 1 để phân tích.

Chúng tôi đưa ra 4 bước để đầu tư chứng khoán. 4 bước này nói rất chung chung và chưa đi sâu kĩ ở từng bước. Nếu ở mỗi bước đi sâu vào phân tích như thế nào thì mỗi bước lại là một bài học kỹ lưỡng và chi tiết.

Mời bạn đọc thêm các bài viết:
Các bài học phân tích kỹ thuật cổ phiếu
Chưa biết gì và bắt đầu bước vào tìm hiểu về đầu tư chứng khoán