Fotoget blogspot homepage

Tìm hiểu đọc bảng điện tử chứng khoán

Để mua bán cổ phiếu, bạn không thể không biết cách đọc bảng điện tử chứng khoán. Để đọc được một bảng chứng khoán cũng không có gì ghê gớm và khó hiểu cả. Bạn có thể tìm hiểu cách đọc bảng điện tử chứng khoán theo link bài viết sau đây.
http://fotoget.blogspot.com/2014/06/huong-dan-doc-bang-dien-tu-chung-khoan.html

Nhìn bảng điện tử cho ta thấy được các giá bán mà ta có thể mua. Gọi là giá chào bán. Và ta cũng nhìn thấy các giá mua mà ta có thể bán tại các giá đó. Gọi là giá chào mua. Từ bảng ta biết được các giá, từ đó có thể biết được ta nên đặt mua và đặt bán ở giá nào là phù hợp.

Ngoài việc tìm hiểu đọc bảng điện tử theo các link trên các bạn có thể tìm hiểu các bài viết có giá trị khác:
1. mua ròng nghĩa là gì, ở bài viết mua ròng nghĩa là gì chúng ta biết được thế nào là mua ròng và bán ròng. Mua ròng bán ròng khác với mua bán như thế nào.
2. sử dụng fibonacci expansion để đoán đỉnh chứng khoán, ở bài viết sử dụng fibonacci expansion bạn sẽ được học cách tính giá mà ta có thể bán ra để lấy lợi nhuận, vì ở mức giá này, cổ phiếu có khả năng sẽ tạo đỉnh.
3. lý thuyết Dow chứng khoán ở bài viết lý thuyết Dow chứng khoán chúng ta được học cơ bản nhất về phân tích chứng khoán. Dù ở trường phái phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thì bạn cũng không thể bỏ qua bài học này vì nó là những gì cơ bản nhất và nền tảng nhất. Nếu không biết có thể sẽ có hướng đầu tư sai ảnh hưởng đến lời lỗ rất lớn.
4. đồ thị nến Nhật là một dạng đồ thị tuyệt vời để biết được lịch sử giá chứng khoán và cũng là đồ thị để phân tích chứng khoán.